กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งประเทศไทยเข้าสู่ "ฤดูหนาว" อย่างเป็นทางการวันนี้ 14 พ.ย.เป็นต้นไป อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณไทยตอนบน จะลดลงต่ำกว่า 23 องศาฯ

วันที่ 14 พ.ย. 2566 เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ "เริ่มต้นฤดูหนาว ปี พ.ศ. 2566" โดยระบุว่า ปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นในหลายพื้นที่ และทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก

อย่างไรก็ตาม ช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป