ที่ประชุม ก.ตร. มีมติตั้งพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร. อาวุโสลำดับที่ 4 เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 14

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ชื่อเล่น ต่อ เกิดวันที่ 27 ม.ค. 2507 ปัจจุบันอายุ 59 ปี  ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสิงห์แดง รุ่นที่ 38 และจบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณทิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งหลังจากเรียนจบ เข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัท น้ำมัน คาลเท็กซ์ ได้ 7 ปี ก่อนลาออกมาสมัครรับราชการตำรวจ โดยเข้าอบรมหลักสูตรผู้มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.) รุ่นที่ 4

 

ก่อนจะได้เป็นตำรวจปี 2540 และได้ดำรงตำแหน่ง กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และย้ายมาเป็นรองสารวัตร ที่กองปราบปราม จากนั้นขึ้นเป็นสารวัตร ที่ตำรวจท่องเที่ยว และโยกกลับมาเป็นผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองปราบฯ ก่อนตำแหน่งจะค่อยๆ ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบฯ

 

ปี 2561 ขึ้นเป็นผู้บังคับการกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ (กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ)

ปี 2562 ขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ปี 2563 ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ปี 2564 ขยับมาเป็นตำแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร.

ปี 2565 ขึ้นเป็นรอง ผบ.ตร. ในวันที่ 1 ต.ค. 2565 โดยรับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบปราม

ปี 2566 วันที่ 27 ก.ย. ที่ประชุม ก.ตร. มีมติตั้งพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร. อาวุโสลำดับที่ 4 เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 14

 

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ได้รับฉายา “มือปราบสายธรรมะ” และ “โรโบคอปสายบุญ” เนื่องจากในขณะปฏิบัติหน้าที่ ปราบมาเฟีย และผู้มีอิทธิพลจนเป็นที่หวาดกลัวของคนร้าย แต่เมื่อว่างจากปฏิบัติภารกิจ จะเดินสายเข้าวัดปฏิบัติธรรม ใช้หลักธรรมในการทำงานจึงเป็นที่มาของฉายาดังกล่าว