ที่ประชุม ก.ตร. มีมติตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร. อาวุโสลำดับที่ 4 เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 14

วันที่ 27 กันยายน 2566 มีรายงานว่า ภายหลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. มาประชุมคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 14 ต่อจาก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้

การประชุมเริ่มต้นตั้งแต่ 14.00 น. ก่อนที่ประชุมจะมีมติในเวลา 16.28 น. ให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 14 ซึ่งเป็นผู้อาวุโสชิงตำแหน่งในลำดับที่ 4 ซึ่งเป็นลำดับสุดท้าย

โดยวาระการประชุมแต่งตั้ง ผบ.ตร. ในวันนี้อยู่ในวาระที่ 65 ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย แต่ได้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นวาระแรก โดยระหว่างการพิจารณาได้เชิญ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธ์เพ็ชร์ และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. ผู้ชิงตำแหน่งที่มาร่วมประชุมกันเพียง 2 คน ออกจากห้องประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติก่อนลงมติ