MEA ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณอุโมงค์ทางลอด รัชดา-ราชพฤกษ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ MEA ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณอุโมงค์ทางลอดใต้ทางแยกรัชดา-ราชพฤกษ์ ซึ่ง MEA ดำเนินการแล้วเสร็จในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการของ MEA ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ประกอบด้วยการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายจำนวน 24 จุด และท่อสำหรับการเตรียมร้อยสายไฟฟ้าความยาวกว่า 1 กิโลเมตร

 

สำหรับโครงการดังกล่าวของ MEA เป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้ทางแยกรัชดา-ราชพฤกษ์ ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยภายในงานดังกล่าว นอกจากการนำสายไฟฟ้าใต้ดินลอดใต้อุโมงค์ไปในคราวเดียวกันแล้ว ยังประกอบด้วยการดำเนินงานของการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานได้บูรณาการความร่วมมือ เร่งรัด และกำชับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด พร้อมให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA ในปี 2566 ยังมีการก่อสร้างเสร็จสิ้นในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวม 62 กิโลเมตร จะมีเส้นทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่มเติมอีก 29 กิโลเมตร รวมเป็น 91 กิโลเมตร และภายในปี 2570 จะมีเส้นทางที่แล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตรอีกด้วย

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife

หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่

Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news

และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

MEA ติดตามความสำเร็จ งานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน