MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดงานมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าผู้โชคดีจากกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #6 Green Lucky Draw ครั้งที่ 1 ภายในงาน Better Futures Project 2023 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดงานมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าผู้โชคดีจากกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #6 Green Lucky Draw ครั้งที่ ภายในงาน Better Futures Project 2023 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน” รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ กุหลาบแก้ว” รองผู้ว่าการ MEA มอบรางวัลให้ลูกค้าผู้โชคดี จากกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #6 Green Lucky Draw ครั้งที่ 1 (รางวัลที่ 1-3) จากการสมัคร MEA e-Bill หรือเป็นสมาชิก MEA Point เพื่อรณรงค์รับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนกระดาษผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในงาน Better Futures Project 2023 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ MEA e-Bill แทนกระดาษ ตลอดจนส่งเสริมการสมัครเป็นสมาชิก MEA Point และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประมาณ 3.8 ล้านราย เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดความยั่งยืนภายในเมืองมหานคร Better  Environment 

ทั้งนี้ได้ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี พร้อมขอบคุณผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกท่านที่ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ในรูปแบบการลุ้นโชค จับฉลากหาผู้โชคดี จำนวนทั้งสิ้น 125 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 310,496 บาท (ครั้งที่ 1) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลได้ที่ เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง

ทั้งนี้ MEA MEESOOK LIFE #6 “Green Lucky Draw” จะจับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 สิงหาคม 2566 ที่ https://event.mea.or.th/meesook

MEA มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม MEA MEESOOK LIFE #6 Green Lucky Draw ครั้งที่ 1