"ทนายอดีตพระพุทธะอิสระ" ยื่นร้อง กกต.ยุบพรรคก้าวไกล เหตุ มีพฤติกรรมเดินหน้ายกเลิก 112 ต่อเนื่อง

22 พ.ค. 66 นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความสิบตรี สุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตพระพุทธะอิสระ หอบหลักฐาน 88 หน้า ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติ รวมถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 มายื่นคำร้องต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ตรวจสอบการกระทำของพรรคก้าวไกล ที่มีพฤติกรรมเดินหน้ายกเลิก มาตรา 112 อย่างต่อเนื่องจน ถือเป็นการกระทำอันอาจเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) หรือไม่

โดยหากพบว่าพรรคก้าวไกลมีความผิดก็ ขอให้กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคต่อไป พร้อมยืนยันว่าวันนี้มายื่นในฐานะประชาชนคนหนึ่ง​ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใคร