กรมอุตุฯ ตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศวันเลือกตั้ง พบแนวโน้มฝนตกหลายพื้นที่ช่วงบ่าย-ค่ำ แนะรีบออกไปใช้สิทธิ์หลีกเลี่ยงฝนตก

วันนี้ (14 พ.ค. 2566) ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เปิดศูนย์อำนวยการติดตามสภาพอากาศช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาคทั้ง 5 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต เพื่อรายงานสภาพอากาศและติดตามสถานการณ์พายุไซโคลน “โมคา” (MOCHA) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ที่คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนในวันนี้ ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. 66 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยการทำงานของศูนย์อำนวยการฯ จะ VDO Conference กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาคเพื่อร่วมติดตามสภาพอากาศและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่

"จากข้อมูลที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาคทั้ง 5 ศูนย์รายงานเข้ามานั้น ทำให้ทราบว่าในวันนี้จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ จึงขอแนะนำให้ประชาชนเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่จะมีฝนตก" ดร.ชมภารี กล่าว

สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมอุตุนิยมวิทยาจะรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงจนถึงเวลา 24.00 น. เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อวางแผนการเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้บริหารจัดการการเลือกตั้งได้

“ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ รายงานให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าฝนจะตกในช่วงเวลาใดเพื่อจะได้วางแผนเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สะดวก” อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เน้นย้ำ