กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โควิด ประจำสัปดาห์ วันที่ 30 เม.ย. – 6 พ.ค.2566 ป่วยใหม่ 1,699 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย

วันที่ 8 พ.ค. 2566 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 ว่า ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 1,699 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 242 ราย/วัน, ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 10 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน

 

 

หายป่วยสะสม 10,081 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566), เสียชีวิตสะสม 298 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566), ผู้ป่วยปอดอักเสบ 219 ราย, ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 113 ราย โดยสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/