พุทธศาสนิกชนพร้อมใจตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องใน "วันมาฆบูชา"

วันที่ 6 มี.ค.66 เมื่อเวลา 06.30 น. ที่บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทางกรุงเทพมหานคร และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร กทม. ทั้ง 50 เขต พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและบุคลากรของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป ในกิจกรรม "ประทีปแห่งธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3"

โดยเมื่อเริ่มพิธี ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดเทียนน้ำมนต์ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตักบาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลบรรจุปิ่นโต พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อนุโมทนา จากนั้นประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร ไหว้พระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป ออกรับบิณฑบาต

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับกรมการศาสนากำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มี.ค.66 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 ประกอบด้วย 1. พิธีทำบุญตักบาตร โดยกรุงเทพมหานคร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป 2. พิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ 3. สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เวียนเทียน 4. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ มีการประกวดบรรยายธรรม รอบระดับส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ระดับมัธยมศึกษา เขต 2 การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) , โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า, โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส, โรงเรียนวัดโสมนัส และวัดนาคปรก ภาพยนตร์สั้น Mini Series ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ บริเวณเวทีการแสดง การประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ "อัศจรรย์วันมาฆบูชา" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "มาฆบูชา บูชาด้วยโอวาทปาติโมกข์ธรรม" รวมถึงกิจกรรม "มีเทศน์ มี Talk" จากพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ณ บริเวณเต็นท์กิจกรรม