"องค์การยูเนสโก" ประกาศยกย่องขึ้นทะเบียน "ขนมปังฝรั่งเศส" หรือ "ขนมบาแก็ตต์" ให้เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโลก

สำนักข่าวไทย เผยข้อมูล องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปารีส ประกาศขึ้นทะเบียนขนมปังฝรั่งเศส หรือ "บาแก็ตต์" เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโลก


เพื่ออนุรักษ์กรรมวิธีที่เป็นเอกลักษณ์และมาตรฐานดั้งเดิมในการทำขนมปังนี้เอาไว้ หลังจากหลายปีที่ผ่านมา หลายฝ่ายในฝรั่งเศสร่วมสนับสนุนความพยายามขอขึ้นทะเบียนขนมปังบาแกตต์เป็นมรดกโลก เพื่ออนุรักษ์สูตรขนมปังบาแกตต์ดั้งเดิม ซึ่งทำจากแป้ง น้ำ เกลือ และยีสต์ เอาไว้

 

ขนมปังฝรั่งเศส หรือบาแกตต์ ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า ท่อนไม้หรือกระบอง มีเอกลักษณ์ตรงที่ทำเป็นทรงยาวกว่า 2 ฟุต เปลือกนอกแข็งกรอบ เนื้อในนุ่มเหนียว คนฝรั่งเศสจะไม่ใช้มีดฝานออกเป็นแผ่นๆ แต่จะใช้มือบิออกเป็นชิ้นๆ เพื่อกินกับซุป ปาดเนยสด หรือประกอบทำเป็นแซนด์วิช ราคาจำหน่ายอยู่ที่ชิ้นละ 1 ยูโร (ประมาณ 36.50 บาท)