"ประชาชนทั่วสารทิศ" แห่สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ในหลวง ร.9 วันสุดท้าย ก่อนปิดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สมพระเกียรติ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2565

จากนั้น สำนักพระราชวัง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายทำให้ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง แห่แหนมาจากทั่วประเทศไทย เพื่อมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ในหลวง ร.9 ก่อนที่สำนักพระราชวัง จะปิดปรับปรุงภูมิทัศน์ของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้สมพระเกียรติ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนต่อไป และคาดว่าจะกลับมาเปิดให้เข้าสักการะอย่างเป็นทางการอีกครั้งช่วงปี พ.ศ. 2567 

 

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมดอกกุหลาบสด สีเหลือง สีขาว ผูกริบบิ้นสีขาวไว้บริการประชาชนด้วย และยังมีการแสดงจากดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ มาบรรเลงเพลงให้ประชาชนได้รับชมด้วย ประกอบกับวันนี้อุณหภูมิลดลง อากาศดี ยิ่งทำให้ประชาชนหลั่งไหลมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ในหลวง ร.9 อย่างเนืองแน่น หลายคนก้มกราบพระองค์กับพื้น พร้อมอธิษฐานให้พระองค์ยังคงคุ้มครองคนไทยตราบนานเท่านาน