MEA ห่วงใยความปลอดภัยส่งมอบเครื่องตรวจจับไฟฟ้ารั่วในน้ำแก่จังหวัดนนทบุรี สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

 

วันนี้ (4 ตุลาคม 2565) นายดิเรก บุญปิยทัศน์ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องตรวจจับไฟฟ้ารั่วในน้ำ ให้แก่จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยซึ่งผลิตโดย MEA เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มูลนิธิฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริการที่ประสบเหตุในสถานการณ์อุทกภัย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอันตรายไฟฟ้ารั่ว ที่สามารถตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในน้ำเบื้องต้น โดยในอนาคตจะมีแผนในการส่งมอบให้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป ณ อาคารศาลากลาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

 

รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้วางมาตรการรองรับความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าในสถานการณ์อุทกภัย ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมถึง MEA ยังดูแลสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ MEA ยังบูรณาการความร่วมมือ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนจิตอาสา ระดมสรรพกำลังในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ในทันที และพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบเหตุสาธารณภัย หรือต้องการความช่วยเหลือ จากเหตุสาธารณภัยต่างๆ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงหากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัด ฯ สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

◉ Facebook : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0hj8auZv6FRa63YoMY6VvL3jX8e6NZfNnpgXUMyRDJc8K99SARMi9PA2G8fBaEtEEl&id=100064790613818

◉ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/7065

◉ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=127421

◉ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1577216918716829696?s=46&t=pKx_N7YyB2Gvwjnc6DkQyg

◉ Line OA : https://linevoom.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1166487260818205179

 

MEA ห่วงใยความปลอดภัยส่งมอบเครื่องตรวจจับไฟฟ้ารั่วในน้ำแก่จังหวัดนนทบุรี