รองโฆษกรัฐบาลเผย "พลเอกประวิตร" ชู "เนกไทผ้าไหมลายผ้าขาวม้า" เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เล็งช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้เกษตรกร

 

วันที่ 9 ก.ย. 65 นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผ้าไหมไทย เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน ต่อยอดสู่การค้าต่างประเทศ จึงร่วมเป็นพรีเซนเตอร์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการแปรรูปผ้าไหมไทย ซึ่งครั้งนี้ได้นำลายผ้าขาวม้ามาพัฒนาดัดแปลงเป็นลายเนกไท ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเป็น "ซอฟต์พาวเวอร์" ที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ จากเดิมที่ผ้าไหมไทยได้รับความนิยมจากทั่วโลกอยู่แล้ว จะยิ่งส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น และนำมาใส่ได้ทุกโอกาสมากขึ้น

ด้านนางสาวทิพานัน กล่าวว่า พลเอกประวิตร ยังเชิญชวนให้รัฐมนตรีทุกคนได้ร่วมสนับสนุนด้วย เพื่อเป็นผู้นำในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน