ผอ.สนามบินแม่ฟ้าหลวง พร้อมเปิดเส้นทางการบินคืนนี้(4ส.ค.) และเปิดเส้นทางการบินตามปกติได้ในวันพรุ่งนี้ (5 ส.ค.) 

 

ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย บรรยากาศการเคลื่อนย้ายเครื่องบิน Boeing 737-800 ของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD-108 ที่ประสบอุบัติเหตุลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง เมื่อคืนวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา 

นาวาตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า การเคลื่อนย้ายเครื่องบิน Boeing 737-800 ของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD-108 อยู่ในระหว่างการวางแผนในการเคลื่อนย้ายเครื่องบินให้เข้ามาเก็บยังหลุมจอดที่ 7 แต่เนื่องจากสถานะของเครื่องบินไม่มีไฟฟ้า ทำให้ระบบต่างๆ ไม่ทำงาน จึงไม่สามารถเบรกได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นการเคลื่อนย้ายโดยการลากจูงจะต้องระมัดระวัง เพราะเครื่องบินมีน้ำหนักมากกว่า 40 ตัน หากเคลื่อนย้ายเร็วเกินไปแล้วอาจจะเกิดอันตราย

ทั้งนี้ จะเปิดให้สายการบินของไทยเวียตเจ็ท เป็นเที่ยวบินแรกลงใช้บริการสนามบินคืนนี้(4 ส.ค) หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะเปิดใช้เส้นทางบินตามปกติได้ในวันพรุ่งนี้ (5 ส.ค.)