ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่างดีใจ หลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินอีกให้อีกคนละ 200 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น แต่หลายคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ วอนรัฐบาลดูแลให้ทั่วถึง ทั้งนี้ถ้าเป็นไปได้ อยากให้เพิ่มเป็นเดือนละ 500 บาท

 

วันที่ 29 ก.ค. 65 ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5" โดยการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีกจำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ ก.ย.-ต.ค. 65 ซึ่งสร้างความดีใจให้กับประชาชนหลายสาขาอาชีพที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะการเพิ่มวงเงินในบัตรจะสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้ให้กับประชาชนได้เพิ่มขึ้น แต่หากเป็นไปได้ประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากจะให้เพิ่มจากเดือนละ 200 บาท เป็น 500 บาท จะได้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ราคาสินค้าแพงขึ้นเกือบทุกประเภท     

ด้านนางแต๊บ พรมประโคน ประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กล่าวว่า ดีใจที่รัฐเพิ่มวงเงินในบัตรให้อีก 200 บาทต่อเดือน ืถึงแม้จะแค่ 2 เดือน  แต่ก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในครอบครัวได้ ซึ่งส่วนมากก็จะนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน  

ส่วนนางเศียร นรินทร์รัมย์ แม่ค้าขายน้ำพริกในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีรายได้แค่จากการทำน้ำพริกขาย ที่ผ่านมาเคยสมัครขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ก็ไม่ผ่านเพราะหาว่าครอบครัวมีที่นา ทั้งที่ไม่เคยมีรายได้จากการทำนา แค่ทำไว้กินในครัวเรือนเท่านั้น จึงอยากวอนให้รัฐบาลได้พิจารณาให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนที่ยังไม่เคยได้รับอย่างทั่วถึงด้วย