"พาณิชย์" ยืนยัน ยังไม่อนุญาตขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ย้ำยังเข้มมาตรการ และไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตรายใดปรับขึ้นราคา

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 จากรายงานข่าวโดยอ้างข้อมูลที่ระบุว่าได้รับการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากนายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยว่าจะขี้นราคามาม่า จากราคาซองละ 6 บาท เป็น 7 บาท โดยอ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 เพราะต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าขนส่งปรับสูงขึ้น เช่น ราคาแป้งสาลี ราคาน้ำมันปาล์ม และราคาน้ำมันดีเซล เป็นต้นนั้น

ล่าสุด นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า ที่ระบุว่าจะปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกซองละ 1 บาท เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการปรับราคาอย่างเป็นทางการ จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายด้วย และกรมการค้าภายใน ยังคงเข้มงวดต่อมาตรการเชิงนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้ดูแลผู้บริโภคและประชาชนอย่างถึงที่สุด

ที่ผ่านมา มีบริษัทผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย ได้มีการยื่นขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาราคา โดยการคำนวณต้นทุนอย่างเป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เกิดความสมดุล และยังไม่มีการอนุญาตให้ผู้ผลิตรายใดปรับขึ้นราคา

"โดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นสินค้าควบคุม ที่ต้องขออนุญาตปรับราคาจำหน่ายปลีก หากมีการปรับราคาจำหน่ายปลีกโดยพละการถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย และมีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 กรมฯ รับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ต้นทุนสินค้าที่มีการปรับสูงขึ้นจริง ทั้งในส่วนของราคาวัตถุดิบ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งโดยตรง สำหรับเรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ปรับราคาสินค้าจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหารเพื่อดูแลให้ความเป็นธรรมและสมดุลสำหรับทุกฝ่ายต่อไป" อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว