“จุรินทร์” สั่งการพาณิชย์ทั่วประเทศ ตรวจเข้มดูแลราคาสินค้า พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสูงเกินจริง หากพบกระทำผิดจริงดำเนินคดีทันที

 

วันที่ 13 ก.ค. 65 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 ได้รับรายงานโดยสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถึงสถานการณ์ด้านปริมาณของราคาสินค้าว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามกำกับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีการปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยให้ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรในพื้นที่ 76 จังหวัด รวม 299 แห่ง จากห้างสรรพสินค้า 105 แห่ง ร้านค้าปลีก-ส่ง 129 แห่ง และตลาดสด 65 แห่ง โดยยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 65 รวมทั้งสิ้น 4,635 แห่ง จากห้างสรรพสินค้า 1,613 แห่ง ร้านค้าปลีก-ส่ง 2,139 แห่ง และตลาดสด 883 แห่ง พบว่าขณะนี้สินค้ามีเพียงพอกับความต้องการในแต่ละพื้นที่

"และสำหรับการดำเนินการป้องปรามการกระทำความผิดพบว่า คดีชั่งตวงวัดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 มิ.ย. - 7 ก.ค. 65) มี 68 คดีดังนี้ คดีที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับรวม 54 คดี นอกจากนั้นกำลังติดตามราคาน้ำมันปาล์มขวดที่เคยขึ้นไป ขณะนี้กรมการค้าภายในติดตามกำกับตามนโยบายเพื่อให้ลดราคาลงให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนให้เร็วที่สุดในระหว่างนี้ด้วย" รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว