เอไอเอส ซื้อหุ้น และหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน เผย มูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท

 

รายงานข่าว จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอรค์ จำกัด (AWN) เข้าซื้อหุ้น ในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) จำนวน 7,529,242,385 หุ้น

คิดเป็น สัดส่วน 99.87% จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)

โดยรวมได้มา ซึ่งบริษัทย่อย ของ TTTBB อีก 2 บริษัท คือ บริษัททริปเปิล ทรี อินเทอรเ์น็ต และ บริษัทอินคลาวด์ คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

2. เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จาก JAS จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็น 19.00% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้ง หมดของ JASIF ในราคาหน่วย ละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า "ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน" มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท

ทั้งนี้ AWN จะทำการขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อ ขายหุ้น และหน่วยลงทุนโดยบริษัท คาดว่า ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 1 ของปี 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ทริปเปิลทรี เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ภายใต้ชื่อ 3บีบี ถ้าเอไอเอส ซื้อ 3บีบี รวมฐานลูกค้ากันจะขึ้นเป็นที่ 1