กรมขนส่งทางบก หารือ ขสมก. แก้ปัญหารถเมล์ไม่พอ หลังได้รับการร้องเรียนผู้โดยสารคอยนาน

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับผู้ประกอบการขนส่ง เส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพฯ โดยมี นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และผู้ประกอบการรถร่วมเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ปัญหา หลังได้รับรายงานจากผู้ใช้บริการรถโดยสารไม่เพียงพอ ขาดระยะทำให้เกิดการคอยนาน 

โดยได้กำหนดแนวทางแก้ปัญหา ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ขสมก. และรถร่วมเอกชน จัดเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร โดยเฉพาะช่วงไพรม์ไทม์

2. ปรับแผนการเดินรถช่วงเวลาต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับการหมุนเวียนรถ

3. ให้ผู้ประกอบการพิจารณาตัดรถเสริมในบางเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นที่มีระยะไกล 30-40 กิโลเมตร

4. ผู้ประกอบการหมุนเวียนรถได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น เส้นทางที่ผู้โดยสารใช้บริการมาก สามารถนำรถในเส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการน้อย หมุนมาให้บริการในเส้นทางที่ใช้บริการมาก

5. กรณีรถเมล์หายหลัง 20.00-21.00 น. ได้สั่งให้ ขสมก. และรถร่วมเอกชน ต้องให้บริการช่วงเวลา 05.00-22.00 น. ส่วนในอดีตมีรถเมล์ให้บริการช่วงกลางคืน หลังให้บริการช่วงหลัง 22.00 น. จนถึงเวลา 02.00 น. ปัจจุบันมีจำนวน 21 เส้นทาง ยังคงให้บริการผู้โดยสารต่อไป

6. ในช่วงที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผู้ประกอบการรายใหม่ และอยู่ระหว่างการจัดหารถเมล์ใหม่ บางเส้นทางที่รถไม่เพียงพอ ให้ ขสมก. จัดเดินรถทดแทนในเส้นทางนั้น ๆ ไปก่อน

นายกิตติกานต์ ผอ.ขสมก. กล่าวว่า กรณีที่มีจำนวนรถโดยสารและพนักงานขับรถไม่เพียงพอ ทาง ขสมก.ต้องบริหารตามจำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการรถโดยสารขาดช่วง หากมีการเพิ่มจำนวนรถโดยสารในแต่ละเส้นทาง ก็จำเป็นต้องเฉลี่ยพนักงานขับรถให้เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้เพิ่มจำนวนคนขับรถ แต่เป็นการเฉลี่ยคนขับในบางเส้นทางโดยจากนี้จะเสริมรถเส้นทางที่มีการร้องเรียน รวมถึงจะดำเนินการในเส้นทางที่จำเป็นก่อน จากนั้นจะดำเนินการทั้งระบบ