ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยว่าเปลือก-แก่นต้นตะโกนาไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง และไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งได้ ทั้งนี้ การรักษาโรคมะเร็งหลัก ๆ มี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา

 

วันที่ 19 เมษายน 2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยว่า ตามที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเปลือกและแก่นต้นตะโกนา รักษาโรคมะเร็ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์สรรพคุณของต้นตะโกนาในส่วนของเปลือกและแก่น ว่าสามารถใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งได้ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง เปลือกและแก่นต้นตะโกนาไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง และไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งได้ โดยตะโกนา เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาไทยหลายชนิด แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบว่า ตะโกนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง และไม่สามารถนำมารักษาโรคมะเร็งได้

ซึ่งปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งหลัก ๆ มี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา อีกทั้งการรับฟังข้อมูลที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน และอาจลดโอกาสการรักษาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หรือโทร. 02 2026800