จากประเด็น 'วิตามินบีสามารถลดการเกิดภาวะใหลตายหรือหัวใจล้มเหลวได้' เป็นข่าาวปลอม เนื่องจากโรคใหลตายเป็นโรคหนึ่งในกลุ่มโรคทางพันธุกรรมที่โครงสร้างหัวใจปกติ การรักษา คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรักษาโดยการผ่าตัดฝั่งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และการรักษาอาการโดยการใช้ยา

 

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) ได้โพสต์ผ่านเว็บไซต์ โดยระบุความว่า ตามที่มีข้อมูลข่าวสารปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับประเด็นเรื่องวิตามินบีสามารถลดการเกิดภาวะใหลตายหรือหัวใจล้มเหลวได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์บทความในสังคมออนไลน์โดยระบุว่าวิตามินบีอาหารเสริมที่ช่วยลดการเกิดภาวะใหลตาย ทางสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และชี้แจงว่าโรคใหลตาย (Brugada Syndrome) เป็นโรคหนึ่งในกลุ่มโรค Cardiac channelopathy หรือโรคทางพันธุกรรมที่โครงสร้างหัวใจปกติ (normal structural heart) มีการเปลี่ยนแปลงของยีน (SCN5A) ของกล้ามเนื้อหัวใจ ส่งผลให้ Ion channel ของ Sodium ทำงานผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีกราฟไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ มีลักษณะจำเพาะ (Coved-type ST-segment elevation V1-V3) ทำให้ง่ายต่อการเกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดปกติชนิดรุนแรง (polymorphic VT , ventricular fibrillation) ซึ่งทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตอย่างกะทันหัน สำหรับการรักษาผู้ป่วย Brugada Syndrome ยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ แต่การรักษาที่สำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรักษาโดยการผ่าตัดฝั่งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และการรักษาอาการโดยการใช้ยา

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ สถาบันโรคทรวงอก หรือโทร 02-547-0999