'ผู้ป่วยโรคเบาหวานเสี่ยงติดเชื้อราในช่องคลอด' เป็นข่าวบิดเบือน ทั้งนี้ การกินยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อกว้างเป็นเวลานานของผู้ป่วยเบาหวาน จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อราในช่องคลอด เพราะไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

 

วันที่ 26 มีนาคม 2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) ได้ออกประกาศผ่านเว็บไซต์ ถึงประเด็น 'ผู้ป่วยโรคเบาหวานเสี่ยงติดเชื้อราในช่องคลอด' โดยระบุความว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความในประเด็นสุขภาพเรื่อง ผู้ป่วยโรคเบาหวานเสี่ยงติดเชื้อราในช่องคลอด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพโดยกล่าวว่า ปกติผู้หญิงจะติดเชื้อราในช่องคลอดอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อราที่เรียกว่า “เชื้อราแคนดิดา” (Candida) หรือ “ยีสต์” ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อราในช่องคลอดได้มากกว่าคนทั่วไป ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราในช่องคลอดได้ เนื่องจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และเอนไซม์เสียไปจากระดับน้ำตาลที่สูงขึ้น (เป็นกลไกหลักมากกว่าการมีไกลโคเจนมากขึ้น) การรับประทานยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อกว้างเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อราในช่องคลอด และการรับประทานยาคุม การบำบัดด้วยฮอร์โมนจึงเป็นเพียงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเชื้อรา

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมการแพทย์ หรือโทร. 0-2590-6000