กรมทางหลวง แจง ข่าวปลอม ‘กรมทางหลวง แจกเงินผู้เสียชีวิตบนทางหลวง รายละ 15,000 บาท’  ยันไม่มีนโยบายแจกเงินผู้เสียชีวิตบนทางหลวง รายละ 15,000 บาท ตามที่แชร์กัน และขอให้หยุดแชร์ข้อมูลดังกล่าว

 

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center Thailand) ได้โพสต์ชี้แจง โดยระบุความว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ‘กรมทางหลวงแจกเงินผู้เสียชีวิตบนทางหลวง รายละ 15,000 บาท’ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีข้อความระบุว่า หากเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงถนนสายต่าง ๆ แล้วเสียชีวิต ญาติสามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือจากแขวงการทางฯ ได้รายละ 15,000 บาทนั้น ทางกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากกรมทางหลวงไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือตามที่แชร์กัน ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ซึ่งขอแนะนำเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของประชาชน สำหรับผู้ประสบภัยจากรถ พบว่ามีช่องทางที่ผู้ประสบภัยสามารถขอความช่วยเหลือได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถของ คปภ. หรือ กองทุนประกันสังคม

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมทางหลวง หรือโทร. 1586