เครือข่ายสหภาพฯ ขอเข้าพบผู้ว่า ธปท. 29 พ.ย. 64 หารือเเนวทางเเก้ไข พนง.เเบงก์ถูกบังคับขายประกัน เผยเคยยื่นหนังสือปี 58 เเต่ไร้การดำเนินการใด ๆ 

 

ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 รายงานว่า นายองอาจ เซนช่วยญาติ ประธานเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงินทำหนังสือถึง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ูผู้ว่า ธปท.) ขอเข้าพบเพื่อหารือประเด็นการบังคับขายประกันของธนาคาร และหารือแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยทางเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงิน รู้สึกวิตกกังวลในเรื่องที่มีข่าวพนักงานในองค์กรธนาคารแห่งหนึ่งออกมาเผยแพร่ความในใจทางโซเชียล ซึ่งมีผลกระทบในเชิงลบต่อพนักงานในภาพรวมของธนาคารทุกธนาคารในประเทศ ซึ่งในกรณีนี้เครือข่ายฯ ได้เคยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเมื่อปี 2558 แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ตามที่เครือข่ายฯ ร้องขอ

สิ่งที่ทางเครือข่าย ฯ ติดต่อขอเข้าพบก็เพื่อนำเสนอปัญหาอีกมิติหนึ่งทางด้านผลกระทบต่อบุคลากรในสถาบันการเงินในภาพรวมของปัญหาต่าง ๆ เพื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยท่านผู้ว่าการฯ จะได้มีข้อมูลในอีกมิติ ซึ่งท่านผู้ว่าการฯ อาจจะไม่เคยรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงในอีกมิติ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้บริโภค โดยรวมอีกทั้งทางสมาชิกสหภาพในธนาคารต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามวิถีทางที่กฎหมายรับรองและให้สิทธิกระทำให้ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่ทางฝ่ายจัดการมิได้นำพา โดยการกล่าวอ้างว่าทำตามกฎระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติทุกอย่าง ถูกต้องทุกประการ แต่กระแสร้องเรียนของบุคคลและอดีตพนักงานธนาคาร ให้ออกมาเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงสู่ระบบโซเชียล เป็นการบอกถึงข้อเท็จจริงว่า จริงหรือ? และ ธปท. จะดำเนินการหารือว่าจะปฏิบัติอย่างไร? เพื่อเป็นการควบคุมที่จะไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการเช่นนี้ให้อีก

ท้ายนี้ ทางเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงิน จึงขอเข้าพบท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 29 พ.ย. 2564 นี้