ข้อมูลนักแสดง

อภิวัชญ์ จักษ์ตรีมงคล
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : อภิวัชญ์ จักษ์ตรีมงคล
ชื่อนักแสดงอภิวัชญ์ จักษ์ตรีมงคล
ชื่อเล่นมาร์ค
วันเกิด21 มกราคม พ.ศ.2538