ข้อมูลนักแสดง

พิสิฐพล นิธิพงษ์วัฒนา
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : พิสิฐพล นิธิพงษ์วัฒนา
ชื่อนักแสดงพิสิฐพล นิธิพงษ์วัฒนา
ชื่อเล่นเบนซ์
วันเกิด23/01/2535