ข้อมูลนักแสดง

พิมจันทร์ พิชยะสูตร
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : พิมจันทร์ พิชยะสูตร
ชื่อนักแสดงพิมจันทร์ พิชยะสูตร
ชื่อเล่นพิม
วันเกิด08/09/2536