ข้อมูลนักแสดง

ชานนท์ ทิพย์กนก
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : ชานนท์ ทิพย์กนก
ชื่อนักแสดงชานนท์ ทิพย์กนก
ชื่อเล่นนนท์
วันเกิด29/09/2529