ข้อมูลนักแสดง

กฤษณะ  มฤคสนธิ
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : กฤษณะ มฤคสนธิ
ชื่อนักแสดงกฤษณะ มฤคสนธิ
ชื่อเล่นโจ๊ก
วันเกิด14/11/2535