รายละเอียด : ปากโป้ง

นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ และ ข้อมูลข่าวสารแบบเจาะลึกกับทุกเรื่องราวที่เป็นประเด็นในสังคม นำเสนอทุกเรื่องราวที่มีประโยชน์กับผู้ชม ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ หรือ เป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิต นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนทุกปัญหาในสังคม เรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมาตีแผ่

คุณคิดเห็นอย่างไรต่อรายการนี้

ข้อมูลทั่วไป

รายการอื่นๆ