ข่าวเด่นช่อง8

ตามติด ทุกประเด็นข่าวร้อน ค้นหาทุกข้อมูลข่าว รายงานสดถึงคุณ
  • วันเวลาออกอากาศ
  • พิธีกร
ทุกวัน เวลา 12.00 น
ร่มเกล้า อมาตยกุล , อัครพล ทองธราดล
รายการอื่น ๆ
ทุกวันจันทร์ เวลา 10.45 น.
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 11.15 น.