ข้อมูลนักแสดง

สวิศฐ์ อุสาหกิจ
ประวัติส่วนตัว : สวิศฐ์ อุสาหกิจ
ชื่อนักแสดงสวิศฐ์ อุสาหกิจ
ชื่อเล่นปอนด์
วันเกิด16/05/2534