ข้อมูลนักแสดง

พสุ สิงห์อุสาหะ
ประวัติส่วนตัว : พสุ สิงห์อุสาหะ
ชื่อนักแสดงพสุ สิงห์อุสาหะ
ชื่อเล่นโค้ช
วันเกิด07/01/2536

คุณคิดเห็นอย่างไรต่อเนื้อหานี้