ข้อมูลนักแสดง

กฤตพร หาญโยธิน
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : กฤตพร หาญโยธิน
ชื่อนักแสดงกฤตพร หาญโยธิน
ชื่อเล่นแนน
วันเกิด22 พฤศจิกายน พ.ศ.2536