Tags : วงเวียนระยอง

News
  • วนจนงง สุดท้ายหงายเก๋ง

    เก๋งหงายท้อง ไถลพื้นไฟแลบ ชาวบ้านเทศบาลตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง บ่นอุบ ตั้งแต่ทำวงเวียนเกิดอุบัติเหตุบ่อย