ข้อมูลนักแสดง

พล่ากุ้ง วรชาติ
ประวัติส่วนตัว : พล่ากุ้ง วรชาติ
ชื่อนักแสดงพล่ากุ้ง วรชาติ
ชื่อเล่นพล่ากุ้ง
วันเกิด