ข้อมูลนักแสดง

พีรกร โพธิ์ประเสริฐ
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : พีรกร โพธิ์ประเสริฐ
ชื่อนักแสดงพีรกร โพธิ์ประเสริฐ
ชื่อเล่นกัสเบล
วันเกิด 4 กันยายน 2532

คุณคิดเห็นอย่างไรต่อเนื้อหานี้