ข้อมูลนักแสดง

ณกรณ์ จำปาดิบ
ประวัติส่วนตัว : ณกรณ์ จำปาดิบ
ชื่อนักแสดงณกรณ์ จำปาดิบ
ชื่อเล่นไมล์
วันเกิด22 กันยายน พ.ศ.2537