Tags : ดรามาซีเกมส์

News
  • ไม่มีเบี้ยเลี้ยง ไม่จองที่พักให้ผู้ตัดสิน

    ลามถึงปัญหาผู้ตัดสิน เมื่อกัมพูชาเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ไม่มีเบี้ยเลี้ยงผู้ตัดสินซีเกมส์ และไม่จองที่พักให้ ทำให้หลายสหพันธ์กีฬาลังเลส่งผู้ตัดสิน ซึ่งหากไม่มี ต้องใช้ผู้ตัดสินเจ้าภาพเอง