Tags : ข่าว8 ปันน้ำใจ

News
  • "ข่าว8 ปันน้ำใจ" ส่ง 3 ผู้ประกาศข่าว ลงพื้นที่มอบของใช้จำเป็นดับไฟป่า จ.เชียงใหม่

    จากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบทำให้เกิดหมอกควันพิษปกคลุมหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามทางมลพิษส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม และยังมีบางพื้นที่ที่ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งของจำเป็นในการดับไฟป่า ทางช่อง 8 จึงพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือ กับโครงการ "ข่าว 8 ปันน้ำใจ"