ส่อง 5 ON มีอะไรบ้าง ผู้ปกครองเตรียมรับมืออย่างไร

แพทย์หญิงอภิสมัย เผย ศบค.แบ่ง 3 โซนสี จัดรูปแบบการเรียนการสอน รับมือเปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้ โดย 4 จังหวัดสีแดงเข้ม ห้าม On Site ใช้สถานที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเด็ดขาด

วันที่ 10 มิ.ย. แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึง มาตรการเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมของนักเรียน ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ว่า ศบค.ชุดเล็ก แยกพื้นที่จังหวัดเป็นสี สีแดงเข้มหรือแดงเลือดหมู ใน 4 จังหวัด ห้ามจัดการเรียนการสอนแบบ On Site คือห้ามใช้สถานที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเด็ดขาด โดยให้จัดการเรียนการสอนแบบ

1. On-Demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ
2. Online เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
3. On-Hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน
4. On-Air การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้ โดยใช้สื่อของ DLTV เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือขาดแคลนครู

ผู้ช่วยโฆษกศบค. กล่าวต่อว่า ขณะที่ 17 จังหวัด สีแดง ศบค.ชุดเล็ก เน้นย้ำสามารถเรียนผสมผสานได้ โดยในส่วนจัดการเรียนการสอน แบบ on site โรงเรียนบางพื้นที่ทำได้ แต่หากให้เปิดเรียนแบบ on site กระทรวง ศธ. ได้กำหนดให้โรงเรียนต้องขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนก่อน โดยขอให้ทำเรื่องเสนอไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทั้งโรงเรียนที่พื้นที่สีแดง และพื้นที่สีส้ม 56 จังหวัด

"กทม.มีเพิ่มอีก 1 เวอร์ชัน มีการทดลองระบบแล้ว มีการเรียนการสอนผ่าน ON School Line มีกลุ่มไลน์เรียนแต่ละห้องหรือรายวิชา เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์" แพทย์หญิงอภิสมัย กล่าว...

แพทย์หญิงอภิสมัย ยังกล่าวถึง กรณี การระดมฉีดวัคซีนกันโควิด-19 ให้ครู และบุคลากรการศึกษา โดย ประมาณ 60% ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ฝากข้อห่วงใยถึง คุณครูที่เดินทางเข้ามาสอน ให้สำรวจตัวเองด้วยว่า มีอาการ มีความเสี่ยง หรือเดินทางไปที่สถานที่เสียงมาหรือไม่ หากไม่แน่ใจ ขอให้ต้องมีการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ