นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการ“จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร” เพื่อให้ร้านอาหารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ หรือเข้าถึงสถาบันการเงินโดยมีดอกเบี้ยราคาพิเศษและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี และเงื่อนไขผ่อนปรนอื่นๆ เพื่อให้โครงการนี้สามารถช่วยร้านอาหารได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะรัฐบาลมีวงเงินให้สถาบันการเงินเหล่านี้ในการปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจบริการรวมทั้งเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอี

โดยนายจุรินทร์ระบุว่าได้เชิญสถาบันการเงิน 5 แห่ง มาทำหน้าที่ปล่อยกู้ ประกอบด้วย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน

ส่วนร้านอาหารจะประสานงานผ่าน 7 สมาคม คือ1.สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู๊ด 2.สมาคมภัตตาคารไทย 3.สมาคมร้านอาหารและธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อย 4.สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร 5.สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร 6.สมาคมเชียงใหม่ภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิง และ7.สมาคมร้านอาหารไทยจังหวัดกระบี่ รวมทั้งกลุ่มร้านอาหารอื่นๆทั่วทั้งประเทศ

โดยร้านอาหารทั่วประเทศที่อยู่ในระบบทะเบียน มีประมาณ 120,000 ราย จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประมาณ 16,000 ราย ที่เหลือจดทะเบียนทำธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา ซึ่งทั้ง 120,000 รายจะสามารถเข้ามาร่วมโครงการเจรจากับสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่งได้ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค

สำหรับโครงการนี้เริ่มดำเนินการวันนี้(7 มิ.ย. 64) เป็นวันแรก และจะทำต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดอบรมให้ความรู้กับสถาบันการเงินร่วมกับร้านอาหารที่สนใจใช้บริการ เพื่อให้เตรียมตัวก่อนกู้เงินไปก่อนหน้านี้แล้ว