ชาวบ้านโอด ลำน้ำกวงเน่าเหม็น เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำหลังฝนทิ้งช่วง

 

กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงลำน้ำกวงแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย หลังจากฝนทิ้งช่วงจนทำให้ปริมาณน้ำลำน้ำกวงลดลง ส่งผลให้น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น

 

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพปัญหาในลำน้ำกวง บริเวณบ้านท่าทุ่ม ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หลังพบปัญหาลำน้ำแม่กวงส่งกลิ่นเน่าเหม็น เนื่องจาก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดฝนทิ้งช่วง ระดับน้ำลดต่ำลง

 

จากนั้นสั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ระบายน้ำเพื่อช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียในพื้นที่ดังกล่าว โดยใช้วิธีการระบายน้ำบริเวณหน้าฝายที่เน่าเสีย จากปลายคลองส่งน้ำแม่แฝก อ.สันทราย ลงลำน้ำแม่กวงในอัตรา 2 ลบ.ม/วินาที รวมระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร พร้อมประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำแก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.สันพระเนตร และชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และจะทำการระบายน้ำต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ