นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และโฆษกคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ  แจ้งรายงานถึงสถานการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เมื่อช่วงเวลา 08.39 น.วันที่ 2 พ.ค.64 64 ล่าสุดยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็น ด.ญ.วัย 9 ขวบ ชาว อ.หนองบัวแดง ที่ยังมาจากกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ไปร่วมงานบวช ที่ อ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่วันนี้ล่าสุดทางคณะแพทย์จาก โรงพยาบาลหนองบัวแดง ได้เดินทางไปรับตัว ด.ญ.วัย 9 ขวบรายนี้ เพื่อไปเข้ารับรักษาที่ รพ. และ จนท.เห็นภาพต้องสลดเมื่อน้องวัย 9 ขวบ รายนี้ขอเดินไปก้มกราบเท้าแม่และยายที่เลี้ยงมา เพื่อขอกราบลาไปรักษาตัวในครั้งนี้ต่อไป

ซึ่ง จ.ชัยภูมิ มียอดผู้ป่วยสะสมจากวานนี้มี 141 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 142 ราย เสียชีวิตแล้ว 3 ราย รวมสะสมอยู่ใน 12 อำเภอ ที่อ.หนองบัวแดง รวม 25 ราย จากคลัสเตอร์จัดงานบวช , อ.ภักดีชุมพล 16 ราย เสียชีวิต 2 ราย มาจากคลัสเตอร์ไปร่วมงานบวชมาจากอ.หนองบัวแดง , อ.เกษตรสมบูรณ์ 10 ราย หาย 3 ราย   , อ.ภูเขียว 14 ราย หาย 1 ราย  , อ.คอนสาร 3 ราย หาย 1 ราย, อ,บ้านแท่น 5 ราย หาย 3 ราย ,อ.แก้งคร้อ 9 ราย หาย 1 ราย กลุ่มมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสถานบันเทิงกลับบ้านช่วงสงกรานต์ , อ.หนองบัวระเหว 2 ราย , อ.บ้านเขว้า 5 ราย มาจากกลุ่มเสี่ยงจัดงานบวช-งานแต่งในพื้นที่ , อ.เมืองชัยภูมิ 45 ราย หาย 16 ราย มีทั้งจากกลุ่มเสี่ยงสถานบันเทิง และจากกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ใหม่มาจากงานบวช อ.หนองบัวแดง และภักดีชุมพล และจากงานแต่ง อ.บ้านเขว้า , อ.จัตุรัส 3 ราย มาจากกลุ่มพื้นที่จังหวัดเสี่ยงกลับบ้านช่วงสงกรานต์และคลัสเตอร์งานบวชงานแต่งจาก อ.บ้านเขว้า  และ อ.คอนสวรรค์ 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวม จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วยสะสมรวม 142 ราย เสียชีวิต 3 ราย รักษาหาย 25 ราย เหลือกำลังรักษาอยู่ 114 ราย

โดยภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ยังคงต้องติดตามกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ระหว่างกักตัวรอผลตรวจยืนยัน และกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่มารายงานยังมีอีกจำนวนมากหลายร้อยคน ที่มีอยู่ใน 3 กลุ่มหลักในขณะนี้จากลุ่มคลัสเตอร์งานบวชที่อ.หนองบัวแดง จากกลุ่มคลัสเตอร์งานแต่ง-งานบวช อ.บ้านเขว้า และจากกลุ่มคลัสเตอร์จากสถานบันเทิง YY บาร์

ที่ยังมีกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อเสี่ยงสูงในด้านการรักษาและน่าห่วงต่อการเสียชีวิตตามมาอีกได้ง่ายในครั้งนี้ด้วย ใน 2 กลุ่มหลักที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุคนมีโรคประจำตัว ที่พบผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี อีกจำนวนรวม 18 ราย กลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป อีกรวม 21 ราย ที่ยังต้องให้การดูแลรักษาใกล้ชิด รวมทั้งในส่วนเหลืออีกในกลุ่ม อายุ 15 -29 ปี รวม 42 ราย กลุ่มอายุ 30-59 ปี อีกรวม 61 ราย