สถานการณ์โควิดรอบนี้ ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้จริง ๆ วัดดังเมืองอุทัยธานี กระตุ้นการไม่ลืมสวมหน้ากากอนามัยโดย นำมาสวมให้พระราหูที่ชาวบ้านสักการบูชา เพื่อให้ผู้ที่มาทำบุญได้ตระหนักและไม่ประมาท

ที่จังหวัดอุทัยธานี  มีสีสันที่น่ารักในการรณรงค์การไม่ประมาทสวมหน้ากากอนามัย  โดยที่วัดเวฬุวนาราม หรือ วัดยาง ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ที่วัดนอกจากจะมีวังมัจฉา ทำทานให้อาหารปลาแล้ว 

ยังมีหนึ่งแลนด์มาร์คเด็ดที่ใครมาที่วัดเป็นต้องเห็นเด่นสะดุดตามาก ๆ คือ พระราหู และพระจันทร์ ที่ปั้นไว้ริมแม่น้ำ แต่ต่างกันตรงที่พระราหูและพระจันทร์ที่นี่นั้นไม่เหมือนที่ไหน เพราะพระราหูและพระจันทร์สวมใส่หน้ากากอนามัย 

โดยพระราหูสวมหน้ากากผ้าขาว ส่วนพระจันทร์นั้นทาสีติดถาวร ทำเอาชาวบ้านและคนที่มาท่องเที่ยว ใครมาดูใครมาเห็นก็อดใจไม่ได้ที่จะเข้ามาถ่ายภาพคู่กัน  ด้วยความรู้สึกว่าแปลกตาดี และไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน 

โดย พระครูนิวาส บุญประดิษฐ์ เจ้าอาวาส วัดเวฬุวนาราม กล่าวว่า สาเหตุที่สวมหน้ากากให้พระราหู และพระจันทร์นั้นเพราะอยากให้เป็นกุศโลบาย ให้ประชาชนตระหนักตื่นตัวในการป้องกันโควิด-19 และเพื่ออยากให้เป็นเครื่องเตือนใจว่า ครั้งหนึ่งเมื่อปี 2564 ประเทศไทย และจังหวัดอุทัยธานี มีการระบาดและมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขึ้น นั่นเอง