"ณัฏฐพล" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คาดเปิดโรงเรียนได้ตามกำหนดเดิม 1 ก.พ. นี้ แต่ต้องประเมินสถานการณ์โควิดก่อน เผยยังไม่มีแนวคิดสอบออนไลน์ ชี้หลายประเทศอนุญาตให้เด็กเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ หลังประกาศปิดการเรียนในโรงเรียน 28 จังหวัด ถึงวันที่ 31 มกราคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่า คาดว่าวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ จะกลับมาเปิดการเรียนที่โรงเรียนได้ แต่ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ในช่วงนี้ถึง สิ้นเดือนมกราคม ซึ่งขณะนี้รัฐบาลสามารถควบคุม และแยกแยะกลุ่มผู้ติดเชื้อได้เชื่อว่าก็จะค่อยๆผ่อนปรนมาตรการต่างๆ

ส่วนการสอบกลางภาคและปลายภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า วันนี้ยังใช้แผนตามเดิม คือยังไม่สอบออนไลน์ ส่วนนักเรียนชั้นม.6 ขอให้ฝ่ายพิจารณาข้อสอบ พิจารณาว่า เด็กอาจได้รับข้อมูลความรู้ไม่ครบถ้วนเท่ากันเกิดความเหลื่อมล้ำ ข้อสอบ จึงอาจต้องเปลี่ยนไป กระทรวงศึกษาธิการกำลังดูบริบทอยู่ เพราะในหลายประเทศได้อนุญาตให้เด็กได้เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติจากสถานการณ์โควิด-19

สำหรับนักเรียนม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ.และสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ หรือสทศ.ก็อยู่ระหว่างหารือกัน ว่ามีเนื้อหาไหนที่ควรรู้ที่ต้องสอบในโอเน็ตบาง อยู่ระหว่างหาแนวทางกัน

ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่มควบคุมได้ดีขึ้น ก็ได้รับข้อเรียกร้องจากโรงเรียนอนุบาลให้เปิดเรียนก่อน จึงขอปรึกษากับคณะกรรมการศบค.ชุดเล็ก ว่าจะสามารถเปิดโรงเรียนอนุบาลได้บ้างหรือไม่