"คนละครึ่ง" เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก ส่วนประชาชนต้องรอวันที่ 16 ต.ค.นี้

(1 ต.ค. 2563) โครงการ "คนละครึ่ง" ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท/คน หรือ 3,000 บาท ตลอดโครงการ ในวันนี้ได้เปิดให้บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com วันนี้เป็นวันแรก ซึ่งผู้ประกอบการต้องใช้แอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" สำหรับการรับชำระเงินจากการขายสินค้า

ส่วนประชาชนที่ต้องการจะลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์นั้น จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จากนั้นต้อง ยืนยันตัวตนผ่าน g-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ที่เข้าร่วมโครงการได้

สำหรับการใช้จ่ายเงินนั้น จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น. ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก