รู้ทันโควิด กับ ปิ๊ก เทพกิจ คนกรุงเทพฯ ต้องพึ่งรถไฟฟ้า ทั้งบนดินและใต้ดิน ในการเดินทางไปทำงาน เราจะเดินทางอย่างไรให้ปลอดโควิด – 19

ก่อนขึ้นรถไฟฟ้า มีจุดทำความสะอาดและคัดกรอง เช่น มีจุดวัดอุณหภูมิผู้ที่มีไข้ มีที่กดแลกอฮอล์ หรืออุโมงค์ฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน

กำหนดจำนวนผู้โดยสารที่รับได้ในแต่ละตู้ อาจใช้เซนเซอร์ มีเสียงร้องเมื่อมีคนแน่นส่งเสริมการใช้บัตรส่วนตัวหรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือแทนตั๋ว ยกเลิกการกดซื้อบัตรโดยสารจากตู้อัตโนมัติ หรือ มีพนักงานยืนประจำเพื่อช่วยกดซื้อแทน

ผู้โดยสารทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไม่ใส่ห้ามขึ้น ทำสัญลักษณะเว้นระยะห่างสำหรับผู้โดยสารที่ต่อคิวหรือรอขึ้นรถไฟฟ้า
ระหว่างการเดินทาง มีที่กั้นระหว่างผู้โดยสาร และ กำหนดจำนวนผู้นั่งที่ชัดเจนในแต่ละตู้โดยสาร

กำหนดตำแหน่งในการยืน และบังคับให้สวมถุงมือสะอาดในการจับราว เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ งดการพูดคุยกันเอง และผ่านโทรศัพท์ระหว่างมีผู้โดยสารบนรถ จัดหาแอลกอฮอล์ ไว้ให้บริการในทุกตู้ เมื่อคนออกจากรถฟ้า ให้ทำความสะอาดทุกตู้ทุกครั้งที่มีโอกาสจอดพักรถ

ทำความสะอาดบัตรโดยสารใหม่ทุกครั้งที่หมุนเวียนมาใช้ใหม่ เพิ่มความถี่ในการวิ่งของรถไฟ เพื่อลดความแออัดและโอกาสในการติดเชื้อ