ร้านดูแลสัตว์ หรือบริการตัดแต่งขนสัตว์ จะต้องดูแลให้ปลอดภัยเชื้อโควิด19 ยังไง เรามีวิธีมาฝาก

ร้านให้บริการอาบน้ำ ตัดแต่งขน รับฝากสัตว์เลี้ยง เป็นอีกสถานที่ที่จะต้องทำความสะอาดและเข้มงวดไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค เพราะอาจมีคนมาใช้บริการกันจำนวนมาก

ลูกค้าต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อจำกัดจำนวนลูกค้า อนุญาตให้ลูกค้าที่มีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าร้านเท่านั้น คัดกรองผู้ใช้บริการโดยสอบถามอาการ หรือวัดอุณหภูมก่อนเข้าร้าน มีที่ให้ล้างมือ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ให้บริการหน้าทางเข้าร้านหรือเคาน์เตอร์ ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในร้านทุกครั้งหลังใช้บริการเสร็จ

ระหว่างให้บริการ พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากาก ถุงมือหรือเฟซชิลด์ตลอดการให้บริการ งดการพูดคุยหรือสนทนาที่ไม่จำเป็นระหว่างพนักงานกับลูกค้า ลูกค้าที่นั่งรอ และพนักงานต้องเว้นระยะให้ห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ในห้องปิด อาจเปิดประตูให้มีการระบายหรือหาพัดลมระบายอากาศอย่างน้อย 1-2 ตัว

หลังลูกค้าออกจากร้าน หากเป็นไปได้ควรใช้จ่ายเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หากจำเป็นต้องรับเงินสดควรมีอุปกรณ์รับเงิน เช่น ถาดรับทอนเงิน ล้างมือและทำความสะอาดมือและจุดสัมผัสด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ หลังให้บริการ หมั่นทำความสะอาดร้านหรือโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์ ทุกชั่วโมง

รู้ทันโควิด...ร้านดูแลสัตว์เลี้ยง ปลอดภัยโควิด