ตอนนี้คนรักสุขภาพเริ่มออกมาวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะกันแล้ว เราจะทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 สวนสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเข้มงวด

สวนสาธารระจะต้องจัดให้มีจุดคัดกรองพนักงานและผู้มาใช้บริการ หากมีไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือ มีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หรือ เหนื่อยหอบ ต้องงดให้บริการ

ส่วนผู้ปฏิบัติงานในสวนสาธารณะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ ให้ผู้มาใช้บริการสวมหน้ากาก เมื่อพูดคุยกับพนักงานในสวนสาธารณะ ให้มีจุดล้างมือ พร้อมสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์

แต่สิ่งที่อยากจะเตือน สำหรับคนที่มาวิ่งออกกำลังกาย ไม่ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ขณะออกกำลังกายเด็ดขาด เพราะร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้น เพราะเราหายใจเร็วขึ้น การใส่หน้ากากจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่พอ โดยเฉพาะหน้ากาก N95 จะยิ่งทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ออกมาจากร่างกายสะสมอยู่ในหน้ากากมีโอกาสที่จะหายใจไม่ทันได้

ดังนั้น นักวิ่งจึงควรจะเพิ่มระยะห่างในการวิ่งตามกัน ยิ่งห่างกันเท่าไหร่ โอกาสติดเชื้อก็ยิ่งน้อยลง ที่สำคัญอย่าสัมผัสพื้นผิวต่างๆในที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น ผู้ที่เดินออกกำลังกายให้เลี่ยงการพูดคุยระยะใกล้ชิด ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น หลังออกกำลังกายให้ล้างมือด้วยสบู่ น้ำ หรือ เจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เมื่อกลับถึงบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที

ส่วนสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่ต้องทำความสะอาดบริเวณทางเดิน พื้นถนน ประตู สวน เก้าอี้ จุดให้บริการน้ำดื่ม โดยเฉพาะก๊อกน้ำ จัดระยะห่างระหว่างเก้าอี้ 1-2 เมตร  ให้มีถังขยะสภาพดีมีฝาปิดและนำขยะไปกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วนห้องส้วมให้ทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง หรือ หลังใช้บริการทุกครั้ง

รู้ทันโควิด...ห้ามสวมหน้ากากขณะวิ่งออกกำลังกาย